Rogoznica - mapa


Ak sa chcete lepšie zorientovať v meste, pomôže Vám mapa Rogoznice. Mestečko sa nachádza aj v ostrovnej časti a aj na polostrove. Vpravo dole si môžete znakmi + alebo – mapu priblížiť alebo vzdialiť a ovládate ju ľavým tlačidlom na myši:


Mesto Rogoznica je vyznačené na mape červenou farbou. Centrum mesta je priamo v jeho ostrovnej časti alebo na polostrove v blízkosti násypu, ako sa nachádza ostrovná časť. Zároveň najkrajšie pláže sú priamo v ostrovnej časti alebo v blízkosti centra mesta v časti, kde sa nachádza polostrov. Na spomínanom území je približne 7 pláži, kde sa môžete okúpať.