História Rogoznice


Dobrá geografická poloha, more a príjemná klíma predstavovali dobrý základ pre usadenie obyvateľstva. To, že tu existovala osada dokazujú nájdené mince, keramické nádoby, hroby alebo zvyšky kamenných sarkofágov. Z nájdených predmetov sa predpokladá, že tu ľudia žili už dávno v časoch antických.

Rogoznica - história

Oficiálne bola obec založená v roku 1390. Najskôr bola v ostrovnej časti Kopara. Najväčšia vlna prisťahovalectva prišla až v roku 1518. Ľudia v tom čase utekali pred obavami nájazdov Turkov. Výborná strategická poloha naznačovala, že práve Rogoznica sa môže stať utečeneckým táborom, čo sa aj nakoniec stalo. Utečenci sa tu nakoniec trvalo usadili a začali sa tu živiť prevažne rybolovom a poľnohospodárstvom.

História Rogoznice

Počet obyvateľov na polostrove a aj ostrove sa začal v 19. a 20. storočí prudko zvyšovať a taktiež bolo nutné prepojiť ostrov Kopara s jeho pevninskou časťou. V tom čase bol hlavný zdroj obživy rybolov, produkcia vína, oleja a mandlí. Ako to už je pre Chorvátsko typické, 20. storočie predstavuje pre prímorské mestá a dediny rozmach turizmu. Predovšetkým letný turizmus je v Rogoznici populárny aj v súčasnosti.